Een dag in de bovenbouw

In de bovenbouw (groepen 6-7-8) worden de basisvaardigheden die zijn aangeleerd in de onder- en middenbouw verder uitgebreid en wordt er steeds meer een beroep gedaan op het toepassen hiervan. De leerlingen hebben inmiddels voldoende leesvaardigheid om ook de teksten van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur te kunnen lezen en begrijpen. De rekenvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen kunnen nu worden ingezet bij het rekenen met breuken en kommagetallen en het rekenen met grote getallen. 

Bij het begrijpend en studerend lezen wordt gebruik gemaakt van complexere teksten en wordt van de leerlingen gevraagd dat zij tabellen en grafieken kunnen aflezen en uitleggen. 

De weektaken, die de leerlingen al vanaf groep 2 hebben, zijn meer uitgebreid en toegepast op het niveau van het kind. Dat betekent dat er bij sommige leerlingen taken opstaan waarmee zij meer oefenen, voor anderen wordt er meer uitdaging geboden. Ook huiswerk gaat een grotere rol spelen in de bovenbouw. In de groepen 6 is het leren van een toets voor bijvoorbeeld geschiedenis of topografie. 1x per week krijgen zij ook een blad met rekenwerk mee om thuis te maken. In de groepen 7 en 8 wordt er voor zowel spelling als rekenen maakwerk meegegeven en wordt er verwacht dat leerlingen thuis een spreekbeurt of boekbespreking voorbereiden.