BLOS Peuteropvang Händelstraat

Kinderen vanaf twee jaar starten hier en bereiden zich spelenderwijs voor op groep 1 van de basisschool. Op de groep werken we met de leerzame thema’s van Uk & Puk. De thema’s duren 4 à 5 weken en sluiten goed aan bij de belevingswereld van peuters, waardoor ze zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Dagelijks geeft de sportdocent van onze sport BSO peutersport aan de kinderen. We doen bal- en tikspelletjes waarbij de grove motoriek en de energie van de kinderen wordt geprikkeld. Een gezonde start van de dag!

U kunt kiezen voor een hele dag: 7:30-18:30 uur, 

                       voor 3/4 dag: 7:30-15:00 uur, of 

                       voor een ochtend: 7:30-12:15 uur.

Meer weten over de peuteropvang van BLOS? Vraag een vrijblijvend rondleiding aan via www.blos.nl/nl/rondleiding.