Laatste Inspectiebezoek

Het is al weer een aantal jaar geleden dat wij door de inspectie bezocht zijn. De afgelopen tijd hebben wij ingezet op een aantal onderwijskundige zaken, om daar mee de kwaliteit en de doorgaande lijn van ons onderwijs nog steviger neer te zetten.  Wij waren trots op het resultaat dat in korte tijd werd bereikt en wilde dit graag door een onafhankelijk iemand laten bevestigen. Aan het einde van schooljaar 2019-2020 hebben wij een  audit laten doen door mevrouw Monique Roders, die voorheen voor de onderwijsinspectie heeft gewerkt. 

Waar zijn we trots op:

- Een fijn pedagogisch klimaat. Heldere afspraken en aanpak door de hele school schept duidelijkheid voor leerlingen, team én ouders.

- Een doorgaande lijn in lesgeven. We maken in alle groepen gebruik van Effectieve Directie Instructie (EDI)

- Duidelijke leerlijnen en doelen in de groepen 1/2. Hierdoor kunnen we een gericht aanbod bieden.

- Een goed omschreven zorgstructuur. Geen papieren tijgers, maar heldere en duidelijke plannen en afspraken.