Regeling afwezigheid leerkracht

  • Wanneer een leerkracht zich ziek meldt (vaak pas ’s morgens om 7:00 uur), kijken wij eerst of er een invaller uit de vervangingspool beschikbaar is.
  • Mocht die er niet zijn, dan wordt een parttime collega benaderd met de vraag of deze een dag extra wil werken. (beginnend bij de duopartner). Een collega heeft altijd het recht om zonder opgaaf van reden “nee” te zeggen. Tenslotte werkt men vaak niet voor niets parttime.
  • Wanneer het mogelijk is om een onderwijsassistent voor de groep te plaatsen dan is dat de volgende stap.
  • Dan is er nog de mogelijkheid om een groep te verdelen over andere groepen. Gelukkig zijn we een grote school en kunnen we binnen de bouwen verdelen. Bij kleutergroepen zullen we dan altijd de vraag stellen of ouders evt. hun kind weer mee naar huis willen nemen. Deze laatste opties is voor max. 1 dag.
  • Als al bovenstaande opties uitgeput zijn, dan zullen we groepen naar huis moeten sturen. We zullen daarom ook altijd een groep 1 dag verdelen om u op tijd te kunnen informeren over dit besluit.