Stichting Sophia Scholen

De Klarinet valt onder het bestuur van de stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur is het bevoegd gezag van 28 basisscholen in de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Katwijk, en daarmee de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Sophia Scholen draagt  zorg voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs, of een samenwerking daarvan.

Binnen Sophia Scholen staan vijf kernwaarden centraal.

· verwondering

· vertrouwen

· verbinding

· duurzaamheid

· eigenaarschap

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat de scholen doen.

De Sophia Scholen verzorgen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van zo'n 7000 leerlingen in een veilige omgeving. Onderwijs waar wij trots op zijn. Onderwijs waarin vertrouwen en duurzaamheid centraal staan, waar onze leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en zich voorbereiden op hun toekomst. Onderwijs dat verwondert en dat aansluit bij onze creatieve en ondernemende regio.

De koers van Sophiascholen staat beschreven in ons koersplan 2022-2024. Liever in beeld? Bekijk hier rechts de samenvatting op 1 overzichtelijk A-4.