Oudervereniging

Alle ouders en verzorgers, die een kind op onze school aanmelden, zijn automatisch lid van de oudervereniging “De Klarinet”. De oudervereniging bestaat uit de ouderraad (dagelijks bestuur) en alle ouders van De Klarinet. De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten.

De ouderraad is verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal festiviteiten en activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar. Verder verleent de oudervereniging ondersteuning bij de diverse uitstapjes en excursies. Naast alle activiteiten zorgt de oudervereniging ook voor een financiële bijdrage bij diverse excursusies, het kamp in groep 8, de musical en parkeergelden bij museumbezoek. Ook stelt de ouderraad een geldbedrag beschikbaar voor groepsoverstijgende knutselactiviteiten tijdens kerst en pasen. 

Om het jaar wordt aan het einde van het schooljaar door de ouderraad  een schoolreis voor alle kinderen georganiseerd. Bestemming en inhoud van deze dag worden door de ouderraad en het team samen gepland.

Daarnaast wordt er jaarlijks een bijzonder evenement georganiseerd, zoals een fancy fair, sponsorloop of inzamelactie, met een tweeledig doel:

  • De gezelligheid en betrokkenheid van een groot aantal ouders en kinderen.
  • De financiële opbrengst, die wordt besteed aan extra schoolmiddelen (bijv. audio-en videoapparatuur, boeken) of de opbrengst is bestemd voor een van tevoren vastgesteld goed doel.

Deze activiteiten worden gefinancierd door de oudervereniging. Op de algemene jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld en daarna door de penningmeester geïnd. De bijdrage is vastgesteld op €35,00 per kind. Dit betreft een vrijwillige bijdrage, echter u zult begrijpen dat de oudervereniging deze bijdrage hard nodig heeft om alle activiteiten voor iedereen te kunnen organiseren. Het ING IBAN rekeningnummer van de oudervereniging is: NL73INGB0001822597 t.n.v. “Oudervereniging De Klarinet” te Lisse.

Dagelijks bestuur van de Oudervereniging

Voorzitter:          Guido Dubois

Secretaris:          Ralph Hage

Penningmeester: Jeroen van den Burg

Leden: 

Sandra Erich - Maqui Gergin-Tourna - Ilse Dobbe - Nathalie van den berg - Marian den Elzen - Pascale Havinga - Margriet van Duijn - Els Bader - Laura van Galen - Josien Slobbe - Jessica Hageman

Namens het team:  Kirsten Heerings