Aannamebeleid nieuwe leerlingen

Wanneer uw kind 2 jaar is, kunt u een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding op de Klarinet. Na afloop van deze kennismaking krijgt u een aanmeldformulier mee. Wanneer u besluit uw kind aan te melden, levert u het formulier (digitaal of fysiek) in op school en ontvangt u een bevestiging van aanmelding. Vanaf 3 jaar kan uw kind officieel worden aangemeld.  Voor de start op school wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit intakegesprek willen wij samen met u bepalen welke onderwijsbehoeften van  uw zoon/dochter wij rekening mee kunnen houden.  Ook gebruiken wij deze intakegesprekken om de leerlingen die gaan starten evenredig te verdelen over onze kleutergroepen. Uw kind wordt pas officieel ingeschreven op het moment dat hij/zij daadwerkelijk 4 jaar is geworden en op school start. Voor deze officiële start is het vaak (behalve rond de zomervakantie) mogelijk om 3 wenmomenten af te spreken.

Wanneer uw kind tussentijds van school wisselt, vanwege een verhuizing of een andere reden, zullen wij altijd eerst contact opnemen met de school van herkomst alvorens tot plaatsing over te gaan.