Social Schools

Social Schools is het programma waarmee het team en de ouders  binnen een beschermde omgeving met elkaar kunnen communiceren. Via Socialschools worden ouders ook op de hoogte gehouden van het gebeuren binnen de school, is de jaarkalender te vinden, kunnen absenten worden gemeld en kunnen ouders inschrijven voor oudergesprekken.

Schoudercom is via een website of een app te bereiken voor de ouders van onze leerlingen.