Informatiegids

Op deze pagina kunt u  de informatiegids downloaden. Waar de Schoolgids u vooral informeert over het inhoudelijke deel van het onderwijs, willen we u met deze informatiegids vooral informeren over de praktische en organisatorische zaken van onze school. Wij hopen dat deze gids u voorziet van alle nodige informatie die u nodig hebt gedurende het schooljaar.   Daarnaast vindt u hier ook de kalender. Deze is aan het begin van het schooljaar gepubliceerd. Voor de meest recente versie verwijs ik u naar de agenda in Socialschools.

Mocht het zo zijn dat u informatie mist, dan horen wij dat graag van u.