Een dag in groep 1/2

8:20-8:30:

De leerlingen komen binnen, hangen hun jas en tas op, geven de leerkracht een hand en gaan de klas in.  In de klas staan op de tafels al diverse materialen (puzels, blokjes, boekjes, kleurplaten) klaar, zodat leerlingen die binnenkomen gelijk wat kunnen gaan doen. Om 8:30 uur begint de schooldag.

8:30-8:45:

De inloop loopt nog even door. Dit kwartiertje gebruikt de leerkracht om leerlingen die moeite hadden met afscheid nemen, te troosten, maar dit kwartiertje wordt vaak ook gebruikt om al met een klein groepje een talige of rekenactiviteit te doen. Om 8:45 uur wordt alles opgeruimd en maken de leerlingen zich klaar om in de kring te gaan.     

9:00-9:30

Een kringactiviteit. De ochtendkring wordt gebruikt om de dag die komen gaat door te nemen. Verder kan er in deze kring een verhaal worden verteld, een taal- of rekenactiviteit (bijvoorbeeld rijmen, tellen) worden gedaan. De kring wordt ook gebruikt wanneer er Engels, muziek of Kanjertraining wordt gegeven, maar ook wanneer een verjaardag wordt gevierd.                                                         

9:30-10:30

De werkles. Tijdens de werkles gebeuren er verschillende activiteiten tegelijkertijd. Er wordt gespeeld in de diverse hoeken (huishoek, bouwhoek, zandtafel), er wordt geverfd, getekend, gekleid en gepuzzeld. Daarnaast worden diverse ontwikkelingsmaterialen ingezet die de kleuters spelenderwijs allerlei vaardigheden aanleren. 1 groepje is vaak onder directe leiding van de leerkracht aan het werk. Dat kan een begeleid knutselwerkje zijn, maar ook een activiteit die voor dit specifieke groepje leerlingen is bepaald. 

10:30-11:00 

Er wordt samen opgeruimd en dan is het tijd om even te eten en te drinken. Op 3 dagen (dinsdag, woensdag, donderdag) is het de bedoeling dat er fruit/groente als tussendoortje wordt meegegeven. Op maandag en vrijdag mag dit ook een ander gezond tussendoortje zijn.

11:00-11:45

Buitenspel. De kleuters gaan 2x per dag ongeveer 45 minuten naar buiten. Tijdens het buitenspelen kunnen ze even lekker bewegen, maar leren ze ook samen spelen, speelgoed delen, op je beurt wachten en motorische vaardigheden als fietsen, klimmen en rennen. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten, wordt dit beweegmoment in de gymzaal van de school gedaan. 

12:15-13:00

Lunchpauze. Van 12:00 uur tot 12:30 of van 12:30 tot 13:00 is er een medewerker van de TSO in de groep, zodat de leerkracht een half uurtje pauze heeft. Om 12:15 beginnen de kleuters die op school blijven eten, met de lunch. Zij hebben hiervoor ruim de tijd. Wanneer zij klaar zijn met eten kunnen zij in de klas spelen met het materiaal dat speciaal voor de TSO is aangeschaft. De leerkracht en de TSO medewerker wisselen elkaar tijdens de TSO af. 

De middagen zien er ongeveer zo uit als de ochtenden, alleen zijn de tijden wat korter en is er geen eet/drink moment.  Omdat we met 4 kleutergroepen werken kan de volgorde van de activiteiten wisselen en spelen de kleuters ook wel eens eerst buiten en gaan later op de ochtend werken.