Zorgplan

In het zorgplan is omschreven hoe wij de zorg voor onze leerlingen vorm hebben gegeven. 

Met het zorgplan willen wij graag het volgende bereiken:
• Het geven van transparantie en afleggen van verantwoording richting ouders,bestuur, externe instanties over de wijze waarop wij begeleiding op maat vormgeven;
• Duidelijkheid scheppen in de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende functionarissen binnen het team;
• Zicht geven op de verhouding tussen taken en verantwoordelijkheden van de school en die van ouders en externe instanties;
• Planmatig de procedures, met betrekking tot begeleiding en ondersteuning van leerlingen, binnen onze school weergeven.